ANNA ÜLES FOLKLOORILIIKUMISE SILMAPAISTVAIMAD TEGIJAD! 

top feature image

ANNA ÜLES FOLKLOORILIIKUMISE SILMAPAISTVAIMAD TEGIJAD! 

Eesti Folkloorinõukogu ootab 2. maiks kandidaate, et jagada tunnustust isikutele ja kooslustele, kelle teadliku ja sihikindla tegutsemise tulemusena on pärimus olnud nähtav ning inspireerivalt edasi antud.Ühtekokku jagatakse välja viis auhinda.  

Teotugi 

Toetoega tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad pärimusega tegelema ka teisi. Eesti Folkloorinõukogu auhind Teotugi on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.  

Varem on auhinna pälvinud Lauri Õunapuu, Tuule Kann, Margus Põldsepp, Piret Päär, Tarmo Noormaa, Mare Mätas ja Kreete Viira.  

Teotoe auhinna suurus on 1200 eurot. 

Aasta tegijad 

Aasta tegijate tiitliga soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena on pärimus olnud nähtav, kuuldav, kogetav ja nauditav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav. Aasta tegijaid saab esitada järgmistes kategooriates:  

  • aasta folkloorirühm;  
  • aasta juhendaja;   
  • aasta korraldaja;  
  • aasta tegu.  

Iga kategooria võitja auhinna suurus on 600 eurot. 

Kuidas kandidaate esitada?   

Teotoe auhinnale ja aasta tegijaiks saab kandidaate esitada 2. maini 2024 aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Kandidaatide hulgast teeb valiku Eesti Folkloorinõukogu juhatus.    

Auhinna saajad ja aasta tiitlid kuulutatakse välja Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tallinnas Tornide väljakul laupäeval, 8. juunil kell 17.  

Auhindade väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Lisainfo:   
Kristi Pumbo  
Eesti Folkloorinõukogu  
kristi@folkloorinoukogu.ee   

Comments are closed.