“Hakkame santima!” mentorkoolitustel saab valmistuda kadripäevaks

top feature image

“Hakkame santima!” mentorkoolitustel saab valmistuda kadripäevaks

Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega korraldab käesoleva aasta kadripäeval toimuva “Hakkame santima!“ aktsiooni eel mentorkoolitused “Hakkame santima!” kuraatoritele ja piirkondlikele eestvedajatele, kogukondade eestvedajatele, rahvamajade juhatajatele, õpetajatele (lasteaed ja kool), noortekeskuste töötajatele, mäluasutuste töötajatele.

„Soovime koolitusega saavutada, et kadripäeva eel oleks piirkondades head sanditamiskombestiku tundjad ja eestvedajad, praktikud, kellel on ettevalmistus nii sanditamiskombestiku koolituste läbiviimiseks kui ka mardi- ja kadrijooksmise eestvedamiseks ja kogukonna kaasamiseks,“ ütles „Hakkame santima!“ eestvedaja Kati Taal.

Kahepäevased koolitused toimuvad viies Eesti piirkonnas: Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Haapsalus ja Saaremaal.

Esimesel koolituspäeval annab folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe ülevaate sanditamiskombestikust fookusega kadripäeval. Praktilisel koolitusel õpitakse tundma kadrisandi jooksmise kombeid, nende olulisust tänapäevas, tutvustatakse kadriperekonda ja erinevaid ehtimise ja maskeerumise võimalusi. Viiakse läbi praktiline kadrisandijooks, mille käigus lauldakse kadrilaule ja mängitakse mänge. Samuti võetakse läbi ka muid kadrisantimise käigus vajaminevaid oskusi.

Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viivad läbi praktikud ja kogukonna eestvedajad. Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viivad läbi praktikud ja kogukonna eestvedajad Kairi Leivo Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel ning Mari Lepik Saaremaal Kärlas ja Haapsalus.

Teisel õppepäeval saab koolitusel häid näpunäiteid kogukonna tõhusamaks kaasamiseks ja motiveerimiseks. Koolitusel mängitakse läbi osalejate enda planeeritava ürituse korraldamine koos analüüsiga seoses selle aasta kadripäevaga. Koos vaasadakse üle, mida on planeeritud piirkonnas teha, keda ja millal kaasata, milline on ajatelg, eelarve.

Koolituse teise päeva  viivad läbi Tartus, Kohtla-Järvel ja Saaremaal Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ) ning Tallinnas ja Haapsalus Eha Paas (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ, Vabatahtlike Värav).

Koolituse toimumise kohad ja kuupäevad:

Koolitus on osalejatele tasuta.

Osalejatel jääb katta sõidukulu ja lõuna.

Koolitused toimuvad Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse koostöös.

Kuna kohtade arv on piiratud (25 inimest ühel koolitusel), siis koha tagamiseks on hea end varakult kirja panna siin.

Kui möödunud aasta toimus üleriigiline sanditamine „Hakkame santima!“ mardipäeval, siis sel aastal on kõrghetk kadripäeval.

Comments are closed.