Päritud Väärtuste Ööpäev Setomaal

top feature image

Päritud Väärtuste Ööpäev Setomaal

8.-9. juuni 2019 toimub Eesti Folkloorinõukogu suvine suursündmus, Päritud Väärtuste Ööpäev. 24 tunni jooksul toimuvatel pärimuskultuuri alastel aruteludel ja vestlusringides selgitatakse huvipakkuvate teemade hetkeseis ja tulevik. 2019. aasta Päritud Väärtuste Ööpäev toimub käesoleval ÜRO põliskeelte aastal Setomaal.

Oleme uhked, et oleme saanud sõlmida kokkulepped Päritud Väärtuste Ööpäeval lektoritena ülesastumiseks silmapaistvate ekspertidega pärimuse vallas.

Nii annab ülevaate seto leelost folklorist ja Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige Janika Oras. Setomaa sootskad Õie Sarv, Evar Riitsaar ja Paul Hagu astuvad üles oma ekspertvaldkondades, kus nad on Eestis vaieldamatud tipud. Sootska Õie Sarv kõneleb seto rõivastest, samuti kõneleb seto kultuuri olukorrast tänapäeval; Eestis üks tunnustatuim ehtesepp, sootska Evar Riitsaar aitab heita pilgu seto ehete muinasmaailma; sootska Paul Hagu, setode legendaarse eepose Peko avalikkuse ette tooja ja Seto Kuningriigi Päevade algataja, kõneleb setode loo loomisest läbi Peko eepose.

Kärt Summataveti nimi ei vaja ilmsesti tutvustamist, tegu on Eesti tuntuima ja võimsaima ehtekunstnikuga ja pärimusetundjaga. Samuti on meil  ülihea meel, et Setomaale on soostunud sõitma ja Päritud Väärtuste Ööpäeval üles astuma Eesti Folkloorinõukogu auliige Ingrid Rüütel, kes on aastakümneid Setomaal pärimuslikke laule kogunud ja lindistanud ning on salvestanud aastakümnete jooksul setode lugu.

Eesti Vabaõhumuusumi peavarahoidja ja Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige, Tallinna vanima seto leelokoori Sõsarõ juht ja põhjalikult seto toidutraditsioone uurinud Elvi Nassar pühendab Päritud Väärtuste Ööpäeval osalejad seto toidutraditsioonide saladustesse.

Kuidas aga pärimusest inspiratsiooni ammutada ja kajastada loomingus väikese kogukonna olulisi teemasid? Kohalikule pärimusele tuginevate etenduste “Taarka”, Obinitsa” ja “Peko” autor, käesoleval aastal kirjanikupalga pälvinud Obinitsas elav üks tuntuim Lõuna-Eesti kirjanik Kauksi Ülle jagab kogemusi.

Laupäev:
12:00 Rongiga Piusale.
12:00-13:30 Matk Piusalt Obinitsa giidi juhendamisel
13:30-14:30 söök ja majutumine Obinitsa puhkemajja.
14:30-15:30 Paul Hagu „Setomaa loo loomine ja taaselustamine läbi Peko eepose!“
15:45-16:45 Ingrid Rüütel „Minu mälestused Setomaa loo kogumisest välitöödel.“
17:00-18:00 Kärt Summatavet „Infost, mis salvestatud ehetesse. Ehete vägi märkides, ja nende tõlgendamine.“
18:30-19:15 söömine
19:15 Õie Sarv näitab, kuidas panna rõivile (Obinitsa muuseum).
20:15-22:30 Kirmas ja leeloõpe Janika Orase juhendamisel
22:30-23:30 Kauksi Ülle „Kuidas pärimusest inspiratsiooni ammutada, lugude loomine läbi pärimuse (“Taarka”, Obinitsa” ja “Peko”) etenduste näitel.Tundlike teemade käsitlemine kogukonnas.“
23:30 – … saun soovijatele

Pühapäev:
8:00 Hommikusöök
9:00-10:00 Evar Riitsaar „Seto käsitöö ja kunst tänapäeval: pakutrükk, hõbeehete valmistamine.“
10:15-11:15 Õie Sarv „Mis on päris ja mis on võlts? Kuidas pärimust kaitsta?“
11:30-12:30 Elvi Nassar „Seto toidukultuur.“

Sündmusel osalemiseks sisestage siin enda andmed ning Eesti Folkloorinõukogu väljastab teile arve.

Osalemistasu Eesti Folkloorinõukogu liikmetele on 45 eur, teistele 55 eur.

Osalemistasu sisaldab loenguid, seto sööki Taarka Tares kui ka majutust Obinitsa puhkemajas.

Registreerimine lõpeb 3.06.2019 või kohtade varasema täitumise korral. Kuna kohti on piiratud arv, palume sündmusel osaluse kindlustamiseks end võimalikult peatselt kirja panna.

Comments are closed.