TÄHISTAME CIOFF®I 50. JA UNESCO 75. AASTAPÄEVA

top feature image

TÄHISTAME CIOFF®I 50. JA UNESCO 75. AASTAPÄEVA

Tänavu täitub ümmargune number kahel organisatsioonil, kelle töödest ja tegemistest on mõjutatud ka Eesti Folkloorinõukogu. 75 aastat tagasi loodi  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) juurde eriorganisatsioon UNESCO, mille eesmärk on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas, edendades rahvusvahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, IKT ja meedia vallas.

Vaid veidi hiljem, 1950-1960ndatel aastatel tekkis Euroopas ulatuslikum folklooriliikumine, mis viis omakorda Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu – CIOFF®i loomiseni Prantsusmaal 1970. aastal. Toona sõnastas CIOFF®i asutaja Henry Coursaget organisatsiooni visiooni järgmiselt: “Arendada traditsioonilist kultuuri läbi rahvusvahelise koostöö, mis tugevdab rahvastevahelist sõprust ja üksteisemõistmist ning teenib sellega rahu maailma riikide vahel”. Tänasenigi on CIOFF®i eesmärgiks levitada mõistvat ja lugupidavat suhtumist võõrastesse kultuuridesse koos omaenese kultuurilise eripära ja identiteedi säilitamisega, et tagada kõikide rahvaste ja kultuuride õigus kestvale elule.

CIOFF®i aastakümnete pikkune ajalugu on tunnistajaks folklooriliikumise tormilisele arengule kogu maailmas. Kui CIOFF®i loojateks oli vaid 8 riiki, siis praegusel ajal ühendab CIOFF® ligi 105 liikmesriiki kõikidelt mandritelt. Eesti ühines nii UNESCO kui CIOFF®iga vahetult pärast taasiseseisvumist, 1991. aastal. (Eesti Vabariiki esindab UNESCOs UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ja CIOFF®is Eesti Folkloorinõukogu.)

CIOFF®i eesmärkide elluviimine on olnud edukas ainult tänu väärtushinnangute muutumisele ühiskonnas, organisatsiooni selgelt püstitatud missioonile ja selle liikmete entusiastlikule tegevusele. Ka CIOFF®i enda korraldatud kongressid, foorumid, festivalid ja kultuurikonverentsid toimuvad vaid seepärast, et vahetada kontakte, avardada teadmisi, leida ühiseid jooni ja suunata teadlikumalt folklooriliikumise trende, mis võimaldavad võrdselt välja paista eripalgelisel pärimusel.

Kuigi CIOFF® on terve oma tegutsemisaja levitanud samu põhimõtteid kui UNESCOgi, sai nende lähem koostöö alguse 1990ndate lõpus. Läbi aastate on UNESCO toel õnnestunud CIOFFil saavutada parem koostöö Aafrikaga, aga tõsta ka laste ja noorte teadlikkust oma rahvamängudest. 2003. aastal, mil võeti vastu UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon, tunnustas ka CIOFF® vabaühenduste rolli selles ning on aidanud vajadusel selle rakendamisele kaasa nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil. Ka ühe oma peamise ürituse on CIOFF® otsustanud korraldada just UNESCO peakorteris Pariisis, et veelgi enam toetada inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirjas olevaid nähtusi. Nii on ka hea meel tähistada kahte ümmargust aastapäeva koos, samal aastal!

Philippe Beaussant
CIOFF®i president
UNESCO valitsusväliste organisatsioonide ja UNESCO kontaktkomitee asepresident

Comments are closed.

Post navigation