ILMUS RAHVAKULTUURI AASTARAAMAT 2019

top feature image

ILMUS RAHVAKULTUURI AASTARAAMAT 2019

Ilmunud on Eesti Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri aastaraamat 2019, mis on juba 23. väljaanne aastaraamatute sarjast. Raamatus on ära toodud 2019. aasta erinevat statistikat ja lugusid kõikidest maakondadest. Tegemist on mahukaima raamatuga läbi aastate.

Eesti Folkloorinõukogu 2019. aasta tegevustest saab ülevaate lehekülgedelt 49-57. Pikemalt on juttu pärimuspeost Baltica 2019, rahvusvahelisest koostööst, aktsioonist „Hakkame santima!“ ja teistest väiksematest sündmustest. Täismahus aastaraamatut on võimalik lugeda ka elektrooniliselt.

Kokkuvõtvat Eesti Folkloorinõukogu 2019.a sündmustest saab lugeda:

Comments are closed.