TIIA MUST: “HEA KOOSTÖÖPARTNER ON KUI HEA SÕBER – SINUGA KOOS NII HEAS KUI HALVAS.” 

top feature image

TIIA MUST: “HEA KOOSTÖÖPARTNER ON KUI HEA SÕBER – SINUGA KOOS NII HEAS KUI HALVAS.” 

Võru pärimustantsu festival on Eesti pikima ajalooga iga-aastane folkloorifestival, mille toimumist on elus hoidnud vabatahtlike, tantsu südamest armastavate inimeste meeskond. Iga kultuurikorraldaja teab, et üks edu aluseid on pikaaegne ja püsiv partnerlus. Nii on Võru pärimustantsu festival saanud tunda kindlat seljatagust tänu Võru Linnavalitsusele, kellele omistati Eesti Folkloorinõukogu poolt „Aasta koostööpartneri“ tiitel. Uurisime festivali peakorraldajalt Tiia Mustalt, kui suur on linnavalitsuse roll nende tegemiste juures.

Kui pikk on Võru Linnavalitsuse ja Võru pärimustantsu festivali ühine ajalugu?

Meie koostöö algas juba 27 aastat tagasi, kui hakkasime korraldama esimest festivali. Kuna suur osa programmist toimub Võru linnas, siis mõnes mõttes on see ka loomulik, et linn toetab sündmust. Koostöö on aastate jooksul süvenenud. Alates 2009. aastast, kui loodi MTÜ Võru Folkloorifestival, on linnavalitsuse töötajaidki kaasatud festivali korraldamisse. 2013. aastast, kui linnapeaks sai Anti Allas, on olnud koostöö eriti tõhus ja korraldajatena oleme tundnud linna igakülgset toetust.

Mis teeb ühest koostööpartnerist hea koostööpartneri?

Hea koostööpartner on kui hea sõber – sinuga koos nii heas kui halvas. Ta mitte ainult ei kuula sind ära, vaid aitab igakülgselt. Kui vaja, aitab kaasa mõelda, kui vaja, aitab tõsta, asetada jne. Samas küsib ka nõu linna kultuuritegemistega seonduvate küsimuste osas ja kutsub appi linna ürituste korraldamisele.

Milles seisneb Võru Linnavalitsuse tugi?

Meil on hea meel, et pärimustantsu festivali korraldusmeeskonna suurtel koosolekutel viibivad tingimata linnapea, abilinnapea ja kultuurinõunik. Koostöös nendega saab läbi arutatud festivali turvalisuse tagamine, linnakodanike teavitamine eelseisvatest muudatustest, reklaamivõimalused ja sisulised teemad. Kui vähegi võimalik, panustavad kõik linnavalitsuse liikmed oma aega nii festivali ettevalmistustöödel, külaliste vastuvõtmisel kui ühises tantsuringis.

Traditsiooniks on saanud pannkoogipühapäev, kus linnapea ise on koka rollis. Väike ei ole ka rahaline panus, mille Võru linna kultuurikomisjon festivali korraldamiseks eraldab, et aidata vabatahtlikel tegijatel festivali ajal linna vaimset ning visuaalset kultuurilist keskkonda luua.

Milline oleks Võru pärimustantsu festival ilma Võru Linnavalitsuseta?

Arvan, et ilma linnavalitsuse toeta peaksime kolima mõnda teise omavalitsusse, sest suurürituse korraldamine oleks teisiti mõeldamatu.

Comments are closed.