TULE PÄRIMUSE INKUBAATORISSE!

top feature image

TULE PÄRIMUSE INKUBAATORISSE!

  • Olete alati tahtnud luua mitmekülgset ja autentset pärimuskava, aga oskusi või julgust napib?
  • Soovite oma piirkondlikku pärimust edasi õpetada, aga ei oska?
  • Olete püüdnud turundada oma rühma tegemisi, aga ei tule välja?

Kui vastasid kolm korda „JAH“, kandideeri PÄRIMUSINKUBAATORISSE, sest kõike seda on võimalik õppida! Pärimusinkubaatori eesmärgiks on toetada rühmi mitmekülgsete pärimusprogrammide loomisel, et tutvustada ja turundada end nii sise- kui ka välisturistidele.

Erinevad eksperdid aitavad süveneda oma kultuuri ja paikkonna eripärasse ning koolitavad, kuidas seda tutvustada ja edasi õpetada. See annab rühmadele võimaluse pakkuda oma piirkonnas esinemisi ja koolitusi ning suurendada pärimuse osakaalu turismisektoris. 

Foto: Rene Jakobson

Koolituste teemad on:
• 18. veebruar: jutuvestmine – kuidas rääkida oma lugu (koolitaja Raul Rebane)
• 4. märts: pärimustantsud ja mängud (koolitaja Sille Kapper-Tiisler)
• 18. märts: laulupärimus ja pillimäng (koolitajad Janika Oras ja Lauri Õunapuu)
• 1. aprill: pärimustoit (koolitaja Inga Paenurm) 
• 15. aprill: käsitöö (koolitaja Ave Matsin)
• 29. aprill: kuidas oma kultuuri turundada ja selgelt kommunikeerida (koolitaja Raul Rebane)
• 10. juunI: lõpetamine – inkubaatoris valminud pärimusprogrammide avalik esitlemine

Iga koolituspäeva pikkus on 6,5 tundi ning need toimuvad Tallinnas, erandiks on käsitöökoolitus Viljandis.

Keda ootame osalema?
• Kolme eesti pärimusrühma. 
• Kolme vähemusrahvuste pärimusrühma.
• Igast rühmast 5-6 liiget.

Osalemise tingimused:
• Oluline on osalemine kõikidel kordadel.
• Osalejad katavad ise oma transpordikulud.
• Koolitus toimub eesti keeles, samuti peaks olema valmidus viia programmi läbi ka vene ja inglise keeles.
• Igaks kohtumiseks on vaja ette valmistada kodutöö vastavalt tunni teemale. 

Sooviavaldusi osalemiseks ootame kuni 5. veebruar 2023. Osalemiseks saata osalejate nimekiri ja oma rühma tutvustus, mis peegeldab mh eelnevat kogemust oma kodukandi pärimusega tegelemisel, aadressile info@folkloorinoukogu.ee. 

Pärimusinkubaatorit korraldab Eesti Folkloorinõukogu. Toetavad Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. 

Comments are closed.