FOLKLOORINÕUKOGU KIITUS 2021

FOLKLOORINÕUKOGU KIITUS 2021

Aasta tiitlitega soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena jagamisele eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

Kiituseid jagasime 2021. aasta tegevuse eest järgmistes kategooriates:

Kandidaatide hulgast tegi valiku Eesti Folkloorinõukogu juhatus.