KULTUURIPÄRANDI KAARDISTAMINE

top feature image

KULTUURIPÄRANDI KAARDISTAMINE

Tartu Ülikool ja EAS on viimas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on kaardistada kõik kultuuripärandi nähtused, mis võiks pakkuda huvi Eestit külastavatele välisturistidele. Küsitlusele oodatakse vastuseid hiljemalt 9.juuliks. Küsitluse abiga peaks tekkima ülevaade inimestest ja kollektiividest, kes oleksid valmis tutvustama turistidele koha peal eesti suulist pärimust – pärimuslaulu, -tantsu, -pillimängu ja jutuvestmistraditsiooni. Lisaks saab kirja panna festivale, laatu, laagreid, tantsuklubisid, aga ka kõiki muid vaimse ja materiaalse kultuuripärandi nähtusi, mis võiksid välisturistidele huvi pakkuda.

Küsitlusele vastamine teeb Teie piirkonna pärimuse-esitajad/üritused ja nähtavaks ja kättesaadavaks välisturismi korraldajatele. See on üks samm selle suunas, et folkloorirühmad ja üksikesinejad, samuti pärimusega seotud ettevõtmised saaksid soovi korral pakkuda turistidele kohalikul pärimusel põhinevat elamust – muidugi kokkulepitud tasu eest.

Küsimustiku leiate alloleval lingil:

Täita võib ainult ühe esineja/kollektiivi/ürituse andmed, või vastata põhjalikumalt, loetledes kõiki endale teadaolevaid kohalikke vaimse ja materiaalse pärandi vahendajaid või nähtusi. 

Küsitluse täitjale teadmiseks: 

* Andmed lähevad pärast töötlemist avalikult veebis kättesaadavasse andmekogusse, kus neid saavad vaadata turismiettevõtted, giidid ja reisikorraldajad. Huviväärsusi andmekogusse esitanute nimed/andmed ei saa olema avalikult nähtavad.
* Osalustegevuste ja teenuste pakkumise puhul võtame enne andmete avalikustamist ühendust kontaktisikutega ja küsime nende nõusolekut kontaktandmete avalikuks esitamiseks.
* „Vastaja tausta“ väljale valige „kohalikud asjatundjad“. Oleme tänulikud, kui lisate toimivad kontaktandmed.
* Esitajate/ürituste loetlemiseks on koht kahes viimases huviväärsuste rühmas:
– Vaimne pärand
– Osalustegevused ja pärandisidusad teenused
* Esitaja(d)/üritus tuleks kirjutada mitmesse kohta, kui ta a) esindab kohalikku kultuuripärandit (Vaimse pärandi rühm), b) on valmis seda välisturistidele esitama (Osalustegevused: võimalikud turistidele esinejad), c) on valmis pärimust välisturistidele õpetama õpitoa vm vormis (Osalustegevused: Pärimuslaulu, -tantsu jne õpitoad, laagrid, …). Nagu eespool kirjas, võetakse enne andmete avalikustamist kontaktisikutega ühendust.

Vastamise tehniline pool:

– Vastamise lõpus vajuta kindlasti „VALMIS“ nuppu – siis vastus salvestatakse.
– Maakondade märkimisel tuleks arvestada praegu ametlikult kehtivat maakonnajaotust.
– Tärniga(*) märgitud küsimused on kohustuslikud. Kui need jäävad täitmata, suunab küsitlus tagasi, täitmata jäänud koha juurde, osutades sellele roosas kastis punase kirjaga.
– Kui küsimustikule ei saa ühekorraga vastata ja vajutate VALMIS nuppu enne kogu küsimustiku täitmist, saab vastamist jätkata sama lingi kaudu. * – – Sisenemiseks tuleb nüüd lehe avanemisel kohustuslikud vastajaandmed uuesti täita. Kuigi teistkordsel sisenemisel tunduvad varem täidetud lahtrid tühjad, pole vaja neid uuesti täita – info on juba salvestunud. Vajadusel saab aga lisada uusi kirjeid – infot uute huviväärsuste kohta.
– Kui vastamine peaks toimuma mitmes jaos, võiks pidada arvet, millised teemaplokid/ küsimused on juba vastatud ja millised mitte.

Teadmiseks neile, kes lisavad ka muid vaimse ja materiaalse pärandi huviväärsusi:

  • Uuring puudutab päranditurismi huviväärsusi. Loodus ja loodusobjektid on vaatluse all üksnes vaid niivõrd, kuivõrd need on seotud ajaloo, kultuuri, pärimuse ja traditsiooniliste elatusviisidega.
  • Nimetatavad paigad peaksid olema pilkupüüdvad ja ligipääsetavad, soovitavalt avalike teede läheduses.
  • Arvestama peab paikade turismitaluvusega – kõik paigad ei taha suuri turistide hulki ja sellest tulenevat koormust.

Me ei saa turiste juhatada inimeste kodudesse. Eranditeks annavad põhjust:

a) turismiteenuste pakkumine pakkuja elukohas; selleks küsitakse eraldi nõusolekut.
b) riikliku kaitse all olevad mälestised (vt register.muinas.ee), v.a elu- ja siseruumides. Kaitstavate mälestiste puhul annab Muinsuskaitseseadus huvilistele õiguse ligipääsuks päikesetõusust päikeseloojanguni

Oleme väga tänulikud, kui jõuate oma vastused sisestada hiljemalt 9. juuliks.

Rõõmsat suve jätku!

Lisainfo:
Janika Oras
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur, EFN juhatuse liige, EAS/TÜ projekti „Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused“ ekspert
janika@folklore.ee, 58116793

Comments are closed.